ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Објављен Билтен Уставног суда за 2021. годину


четвртак, 19. јануар 2023

Билтен Уставног суда за 2021. годину изашао је из штампе, доступан је и на интернет страници Уставног суда www.ustavni.sud.rs, у одељку База судске праксе-Билтени, а можете га погледати и овде. Реч је о збирци изабраних одлука Уставног суда из његових најважнијих уставносудских надлежности донетих током 2021. године, као и изабраних стручних чланака у којима су обрађене теме од значаја за рад Уставног суда у истој години. Уставни суд је током 2021. године решио велики број уставносудских предмета – скоро 14.000, од којих су најзначајнији предмети из поступка за оцену уставности и законитости општих аката, поступка решавања сукоба надлежности и поступка одлучивања по уставним жалбама.


• На врх странице