ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

САОПШТЕЊА

четвртак, 05. март 2020

Саопштење са 3. седницe II Великог већа, одржанe 5. марта 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

Уставни суд, Велико веће, је на 3. седници II Великог већа одлучио о 38 предмета

детаљније »

четвртак, 05. март 2020

Саопштење са 3. седницe I Великог већа, одржанe 5. марта 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

Уставни суд, Велико веће, је на 3. седници I Великог већа одлучио о 12 предмета

детаљније »

четвртак, 05. март 2020

Саопштење са 5. седнице Уставног суда, одржане 5. марта 2020. године, којом је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда

Уставни суд је на 5. седници одлучио о 7 предмета

детаљније »

ВЕСТИ

недеља, 22. март 2020

Упутство о раду канцеларије Уставног суда за непосредан пријем поднесака за време ванредног стања

Република Србија

УСТАВНИ СУД

Су број: Сл. - 1

22. март 2020. године

Б е о г р а д

 

На основу члана 24. став 1. Закона о Уставном суду ("Службени гласник РС", бр. 109/07, 99/11, 18/13 - одлука УС, 40/15 и 103/15) и члана 8. став 1. тачка 3) Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, број 103/13), а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања ("Службени гласник РС", број 29/2020), председник Уставног суда доноси

 

У П У Т С Т В О

о раду канцеларије Уставног суда за непосредан пријем поднесака за време ванредног стања

 

 

1. Канцеларија Уставног суда за непосредни пријем поднесака обуставља рад путем непосредног контакта (тзв. шалтерски рад) са учесницима у уставносудском поступку и другим странкама.

2. Обустављање рада са учесницима у уставносудском поступку и другим странкама путем непосредног контакта спроводи се од 23. марта 2020. године па до престанка ванредног стања.

3. У периоду из тачке 2. овог упутства учесници у уставносудском поступку и друге странке поднеске могу предати Уставном суду само путем поште.

4. Затвара се улаз А у зграду Уставног суда из Булевара краља Александра 15 и исти неће бити у функцији од 23. марта 2020. године па до престанка ванредног стања.

5. Ово упутство објавити на огласној табли и интернет страници Уставног суда.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

УСТАВНОГ СУДА 

Снежана Марковић, с.р.

детаљније »

недеља, 22. март 2020

Обавештење о ступању на снагу Уредбе о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године

Влада Републике Србије донела је 20. марта 2020. године Уредбу о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године (у даљем тексту: Уредба). Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", број 38/2020 и ступила је на снагу даном објављивања, тј. 20. марта 2020. године.

Уредбом је, када је у питању поступак пред Уставним судом, прописано да рок за подношење уставне жалбе престаје тећи за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године (члан 1.), као и да рокови за предузимање других радњи престају тећи за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године (члан 2. став 1.).

Интегрални текст Уредбе гласи:

детаљније »

четвртак, 05. март 2020

Судија др Милан Шкулић изабран за заменика председника Уставног суда

Судија Уставног суда др Милан Шкулић је данас, на 4. седници Уставног суда, једногласно изабран за заменика председника Суда, на мандат од три године. Судија Шкулић ће на дужност заменика председника ступити данас, односно 5. марта 2020. године.

детаљније »

понедељак, 02. март 2020

Саопштење

Председница Уставног суда Снежана Марковић и судије Уставног суда састали су се данас у Уставном суду са председником Европског суда за људска права др Линосом Александром Сицилианосом (Linos-Alexandre Sicilianos) и судијом тог суда др Бранком Лубардом.

детаљније »

четвртак, 20. фебруар 2020

Међународна конференција у Молдавији

Председница Уставног суда Снежана Марковић учествује у раду Међународне конференције „Уставна правда и реакција друштва: када се решења Уставног суда не поклапају са већинским мишљењем у друштву“ која се, 20. фебруара 2020. године, одржава у Кишињеву, у Молдавији. На почетку конференције уприличен је сусрет председника Републике Молдавије Игора Додона са председницима уставних судова, учесника конференције. Конференцију организује Уставни суд Републике Молдавије, поводом обележавања 25 година тог суда.

детаљније »• На врх странице