PRETRAGA SAJTA: RSS

Obaveštenje o prestanku primene Uputstva o radu kancelarije Ustavnog suda za neposredan prijem podnesaka za vreme vanrednog stanja


petak, 08. maj 2020

Obaveštava se zainteresovana javnost da je stupanjem na snagu Odluke o ukidanju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 65/20), 6. maja 2020. godine prestala primena Uputstva o radu kancelarije Ustavnog suda za neposredan prijem podnesaka za vreme vanrednog stanja, Su broj Sl. -1 od 22. marta 2020. godine.

Polazeći od navedenog, kancelarija Ustavnog suda za neposredni prijem podnesaka putem neposrednog kontakta sa učesnicima u ustavnosudskom postupku i drugim strankama, nastavlja sa radom na način kao pre uvođenja vanrednog stanja.

U cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19, prilikom ulaska u zgradu Ustavnog suda radi predaje podnesaka, učesnici u ustavnosudskom postupku i druge stranke u obavezi su da koriste sredstva lične zaštite - maske, a po mogućnosti i rukavice.

USTAVNI SUD

 

 


• Na vrh stranice