PRETRAGA SAJTA: RSS

Obaveštenje o stupanju na snagu Uredbe o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine


nedelja, 22. mart 2020

 

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,

Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

 

UREDBU

o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine

 

Član 1. 

Rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, privatne tužbe u krivičnom postupku, predloga za pokretanje vanparničnog postupka ili postupka izvršenja i obezbeđenja, podnošenje tužbe u upravnom sporu i podnošenje ustavne žalbe, prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.

Član 2. 

Rokovi za izjavljivanje pravnih lekova, pravnih sredstava ili za preduzimanje drugih procesnih radnji u postupcima iz člana 1. ove uredbe, prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.

U krivičnom postupku, prekršajnom postupku i postupku za privredne prestupe, rokovi za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, kao i za izjavljivanje vanrednih pravnih lekova, prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.

Član 3. 

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

05 broj 53-2693/2020

U Beogradu, 20. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

Prvi potpredsednik Vlade,

Ivica Dačić, s.r.


• Na vrh stranice