PRETRAGA SAJTA: RSS

Uputstvo o radu kancelarije Ustavnog suda za neposredan prijem podnesaka za vreme vanrednog stanja


nedelja, 22. mart 2020Republika Srbija

USTAVNI SUD

Su broj: Sl. - 1

22. mart 2020. godine

B e o g r a d

 

Na osnovu člana 24. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", br. 109/07, 99/11, 18/13 - odluka US, 40/15 i 103/15) i člana 8. stav 1. tačka 3) Poslovnika o radu Ustavnog suda („Službeni glasnik RS“, broj 103/13), a u vezi sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 29/2020), predsednik Ustavnog suda donosi

 

U P U T S T V O

o radu kancelarije Ustavnog suda za neposredan prijem podnesaka za vreme vanrednog stanja

 

1. Kancelarija Ustavnog suda za neposredni prijem podnesaka obustavlja rad putem neposrednog kontakta (tzv. šalterski rad) sa učesnicima u ustavnosudskom postupku i drugim strankama.

2. Obustavljanje rada sa učesnicima u ustavnosudskom postupku i drugim strankama putem neposrednog kontakta sprovodi se od 23. marta 2020. godine pa do prestanka vanrednog stanja.

3. U periodu iz tačke 2. ovog uputstva učesnici u ustavnosudskom postupku i druge stranke podneske mogu predati Ustavnom sudu samo putem pošte.

4. Zatvara se ulaz A u zgradu Ustavnog suda iz Bulevara kralja Aleksandra 15 i isti neće biti u funkciji od 23. marta 2020. godine pa do prestanka vanrednog stanja.

5. Ovo uputstvo objaviti na oglasnoj tabli i internet stranici Ustavnog suda.

 

PREDSEDNIK

USTAVNOG SUDA 

Snežana Marković, s.r.


• Na vrh stranice