PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje


ponedeljak, 02. mart 2020

Predsednica Ustavnog suda Snežana Marković i sudije Ustavnog suda sastali su se danas u Ustavnom sudu sa predsednikom Evropskog suda za ljudska prava dr Linosom Aleksandrom Sicilianosom (Linos-Alexandre Sicilianos) i sudijom tog suda dr Brankom Lubardom.

Ovo je prvi put da predsednik Evropskog suda za ljudska prava dolazi u posetu Ustavnom sudu.

Predsednica Ustavnog suda je predsednika i sudiju Evropskog suda za ljudska prava upoznala sa istorijatom i nadležnostima Ustavnog suda, te sastavom i načinom izbora sudija. Govoreći o načinu rada i opterećenosti Ustavnog suda, predsednica Marković je istakla da je u radu Suda veliki broj predmeta, naročito po ustavnim žalbama, ali da se ulažu napori kako bi se svake godine rešio što veći broj predmeta. Naglasila je takođe da Ustavni sud svoje stavove i sudsku praksu kontinuirano usaglašava sa stavovima i praksom Evropskog suda za ljudska prava, što taj sud potvrđuje i kroz presude u kojima konstatuje da srpski pravni sistem omogućava delotvornu zaštitu ljudskih prava i sloboda.   

Predsednik Evropskog suda za ljudska prava je iskazao razumevanje za teškoće sa kojima se Ustavni sud suočava u radu na velikom broju predmeta, jer se sa istim problemom suočava i taj sud, te predsednicu i sudije Ustavnog suda upoznao sa načinom rada ESLJP. Predsednik Sicilianos je naglasio da je za rad Evropskog suda za ljudska prava naročito značajna saradnja sa vrhovnim i ustavnim sudovima država članica Saveta Evrope, kako bilateralna, tako i multilateralna, koja se, pre svega odvija posredstvom Mreže najviših sudova, kojoj je pristupio i Ustavni sud u martu 2018. godine.  

Na sastanku sa predsednikom Evropskog suda za ljudska prava dogovoreni su i dalji pravci i unapređenje saradnje dva suda, naročito oko pitanja koja su od značaja za postupanje po predmetima u oba suda.

Poseta predsednika ECHR 1Poseta predsednika ECHR 2

 


• Na vrh stranice