PRETRAGA SAJTA: RSS

Gosti iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine


petak, 26. oktobar 2018

Grupa od 48 zaposlenih u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine posetila je srpski Ustavni sud. Prilikom posete sekretar Ustavnog suda Radovan Bezbradica goste je upoznao sa nadležnostima, postupkom, organizacijom i načinom rada Ustavnog suda, kao i istorijatom Suda.

Takođe, sa kolegama iz Bosne i Hercegovine, o iskustvima u radu, razgovarali su i rukovodioci službi za normativnu kontrolu, ustavne žalbe i sudsku praksu Ustavnog suda. Gosti iz Bosne i Hercegovine su imali priliku i da obiđu zgradu Ustavnog suda, koja je spomenik kulture pod zaštitom države, i upoznaju se sa njenim istorijatom.


• Na vrh stranice