PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje sa 12. sednice I Velikog veća, održane 15. jula 2021. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća


četvrtak, 15. jul 2021

Ustavni sud, Veliko veće, je na 12. sednici I Velikog veća odlučio o 27 predmeta

I U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-92/2021, da je za odlučivanje nadležan Prekršajni sud u Kruševcu

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-4481/2016, Už-3362/2018, Už-4849/2018, Už-5223/2018, Už-5240/2018, Už-7206/2018, Už-9890/2018, Už-11490/2018, Už-1481/2019, Už-4399/2019, Už-6244/2019, Už-6322/2019, Už-6455/2019, Už-9189/2019, Už-9693/2019, Už-12169/2019, Už-12296/2019, Už-12585/2019, Už-13503/2019, Už-9581/2020, Už-12294/2020, Už-7559/2021 i Už-3862/2019

- odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetu Už-6680/2017

- obustavio postupke po ustavnim žalbama u predmetima Už-2250/2020 i Už-4896/2020


• Na vrh stranice