PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje sa 4. sednice II Velikog veća, održane 21. maja 2020. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća


četvrtak, 21. maj 2020

Ustavni sud, Veliko veće, je na 4. sednici II Velikog veća odlučio o 40 predmeta

I U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-211/2019, da je za vođenje postupka i odlučivanje o povredi prava na suđenje u razumnom roku nadležan Apelacioni sud u Beogradu

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-6919/2016, Už-6961/2016, Už-8991/2016, Už-9202/2016, Už-9476/2016, Už-1354/2017, Už-3131/2017, Už-3267/2017, Už-3678/2017, Už-4003/2017, Už-4028/2017, Už-4861/2017, Už-5023/2017, Už-5467/2017, Už-6230/2017, Už-6284/2017, Už-6671/2017, Už-7133/2017, Už-7696/2017, Už-7727/2017, Už-8441/2017, Už-9181/2017, Už-9858/2017, Už-10191/2017, Už-10748/2017, Už-12801/2018, Už-14898/2018, Už-10832/2019 i Už-1772/2017

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-9868/2016, Už-4891/2017, Už-7245/2017, Už-9028/2017, Už-11054/2018, Už-11829/2018 i Už-12272/2018

- obustavio postupke po ustavnim žalbama u predmetima Už-8816/2018, Už-10760/2018 i Už-915/2019

 

 

 


• Na vrh stranice