PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje sa 9. sednice II Velikog veća, održane 25. aprila 2019. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća


četvrtak, 25. april 2019

Ustavni sud, Veliko veće, je na 9. sednici II Velikog veća odlučio o 20 predmeta

I U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-29/2019, da je za vođenje prekršajnog postupka nadležan Prekršajni sud u Leskovcu

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-9182/2014, Už-4798/2016, Už-8883/2016, Už-176/2017, Už-203/2017, Už-276/2017, Už-1488/2017, Už-1884/2017, Už-2176/2017, Už-3446/2017, Už-3841/2017, Už-7553/2017, Už-7576/2017, Už-9002/2017, Už-11597/2017, Už-12760/2018, Už-12782/2018, Už-13574/2018 i Už-14848/2018


• Na vrh stranice