PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje sa 2. sednice II Velikog veća, održane 24. januara 2019. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća


četvrtak, 24. januar 2019

Ustavni sud, Veliko veće, je na 2. sednici II Velikog veća odlučio o 12 predmeta

I U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-4474/2015, Už-6369/2016, Už-7745/2016, Už-9806/2016, Už-9906/2016, Už-10058/2016, Už-2850/2017, Už-3409/2017, Už-11465/2018, Už-11523/2018, Už-11537/2018 i Už-11541/2018


• Na vrh stranice