PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje sa 23. sednice II Velikog veća, održane 24. decembar 2018. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća


ponedeljak, 24. decembar 2018

Ustavni sud, Veliko veće, je na 23. sednici II Velikog veća odlučio o 29 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti u predmetu IUz-266/2017

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-109/2018, da je za postupanje nadležna Gradska uprava grada Subotica - Sekretarijat za inspekcijsko-nadzorne poslove - Služba za inspekcijsko-nadzorne poslove

- u predmetu IIIU-226/2018, da je za vođenje postupka i odlučivanje o povredi prava na suđenje u razumnom roku nadležan Apelacioni sud u Beogradu

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-31/2015, Už-5794/2015,  Už-26/2016, Už-821/2016, Už-2040/2016, Už-6226/2016, Už-6314/2016, Už-6415/2016, Už-7006/2016, Už-8020/2016, Už-9437/2016, Už-9587/2016, Už-103/2017, Už-2430/2017, Už-4542/2017 i Už-10291/2018

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-6106/2016 i Už-7868/2017

- odložio izvršenje presude do donošenja odluke Ustavnog suda po ustavnoj žalbi u predmetu Už-12392/2018

- obustavio postupke po ustavnim žalbama u predmetima Už-2565/2017, Už-2936/2017, Už-684/2018, Už-1002/2018, Už-2014/2018, Už-2025/2018 i Už-3688/2018

 


• Na vrh stranice