PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje sa 23. sednice I Velikog veća, održane 24. decembra 2018. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća


ponedeljak, 24. decembar 2018

Ustavni sud, Veliko veće, je na 23. sednici I Velikog veća odlučio o 21 predmetu

I U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-242/2018, da je za vođenje postupka i odlučivanje o povredi prava na suđenje u razumnom roku nadležan Viši sud u Novom Pazaru

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-2308/2016, Už-3448/2016, Už-3459/2016, Už-4661/2016, Už-5454/2016, Už-7437/2016, Už-7652/2016, Už-7907/2016, Už-8217/2016, Už-8339/2016, Už-8532/2016, Už-8962/2016, Už-9146/2016, Už-9216/2016, Už-9342/2016, Už-807/2017, Už-10900/2017 i Už-11584/2017

- odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetu Už-1168/2016

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-2890/2018


• Na vrh stranice