PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje sa 1. sednice II Velikog veća, održane 11. januara 2018. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća


četvrtak, 11. januar 2018

Ustavni sud, Veliko veće, je na 1. sednici II Velikog veća odlučio o 23 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti u predmetu IUz-258/2016

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-231/2017, da je za postupak prinudne naplate sudske takse nadležno Ministarstvo finansija, Poreska uprava-Filijala Sombor

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-4113/2014, Už-4443/2015, Už-7364/2015, Už-8292/2015, Už-8357/2015, Už-8782/2015, Už-352/2016, Už-1378/2016, Už-1414/2016, Už-1457/2016, Už-2012/2016, Už-2282/2016, Už-4240/2016 i Už-5773/2016

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-249/2016 i Už-2593/2016

- obustavio postupke po ustavnim žalbama u predmetima Už-2958/2016, Už-4578/2016 i Už-7504/2016

- stavio van snage Odluku Ustavnog suda Už-3955/2015 od 8. juna 2017. godine

- stavio van snage Odluku Ustavnog suda Už-713/2017 od 8. juna 2017. godine


• Na vrh stranice