PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje sa 1. sednice I Velikog veća, održane 11. januara 2018. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća


četvrtak, 11. januar 2018

Ustavni sud, Veliko veće, je na 1. sednici I Velikog veća odlučio o 37 predmeta

I U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-227/2017, da je za postupak prinudne naplate sudske takse nadležno Ministarstvo finansija, Poreska uprava-Filijala Sombor

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1005/2014, Už-7263/2014, Už-74/2015, Už-567/2015, Už-807/2015, Už-947/2015, Už-2116/2015, Už-2469/2015, Už-3381/2015, Už-3506/2015, Už-4737/2015, Už-5737/2015, Už-6660/2015, Už-7206/2015, Už-8293/2015, Už-8636/2015, Už-8797/2015, Už-257/2016, Už-1502/2016, Už-1990/2016, Už-2297/2016, Už-3120/2016, Už-3624/2016, Už-6402/2016, Už-7417/2016, Už-8239/2016 i Už-8547/2016

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-1173/2015, Už-3406/2015, Už-5861/2015, Už-6014/2015, Už-6632/2015 i Už-6834/2016

- obustavio postupke po ustavnim žalbama u predmetima Už-7942/2015, Už-7768/2016 i Už-4302/2017

 


• Na vrh stranice