PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje sa 1. sednice Ustavnog suda, održane 11. januara 2018. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda


četvrtak, 11. januar 2018

Ustavni sud je na 1. sednici odlučio o 1 predmetu

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- doneo odluku o utvrđivanju nezakonitosti u predmetu IUo-231/2015

 

 


• Na vrh stranice