PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje sa 20. sednice II Velikog veća, održane 28. septembra 2017. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća


četvrtak, 28. septembar 2017

Ustavni sud, Veliko veće, je na 20. sednici II Velikog veća odlučio o 21 predmetu

I U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-140/2017, da je za vođenje postupka i odlučivanje o povredi prava na suđenje u razumnom roku nadležan Apelacioni sud u Beogradu

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-4963/2014, Už-9203/2014, Už-1983/2015, Už-2372/2015, Už-2880/2015, Už-3072/2015, Už-4932/2015, Už-6615/2015, Už-7260/2015, Už-7792/2015, Už-8551/2015, Už-931/2016, Už-7552/2016, Už-7653/2016, Už-2943/2017, Už-3378/2017, Už-5081/2017 i Už-6591/2017

- obustavio postupke po ustavnim žalbama u predmetima Už-8943/2016 i Už-9612/2016


• Na vrh stranice