PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje sa 19. sednice II Velikog veća, održane 20. septembra 2017. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća


sreda, 20. septembar 2017

Ustavni sud, Veliko veće, je na 19. sednici II Velikog veća odlučio o 15 predmeta

I U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-4322/2015, Už-4400/2015, Už-5157/2015, Už-6025/2015, Už-7341/2015, Už-7926/2015, Už-8064/2015, Už-8476/2015, Už-121/2016, Už-4231/2016, Už-205/2017, Už-2668/2017 i Už-4797/2017

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-4041/2015 i Už-4056/2015 


• Na vrh stranice