PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje sa 17. sednice Ustavnog suda, održane 19. jula 2017. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda


sreda, 19. jul 2017

Ustavni sud je na 17. sednici odlučio o 5 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio inicijative u predmetu IUo-189/2012

- doneo odluku o utvrđivanju neustavnosti i nezakonitosti u predmetu IUo-24/2016. Sud je, u smislu člana 58. stav 4. Zakona o Ustavnom sudu, odložio objavljivanje ove Odluke u „Službenom glasniku Republike Srbije“ za četiri meseca od dana njenog donošenja.

- doneo odluku o utvrđivanju neustavnosti i nezakonitosti u predmetu IUo-122/2016. Sud je, u smislu člana 58. stav 4. Zakona o Ustavnom sudu, odložio objavljivanje ove Odluke u „Službenom glasniku Republike Srbije“ za četiri meseca od dana njenog donošenja.

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-5389/2015 i Už-5743/2015


• Na vrh stranice