PRETRAGA SAJTA: RSS

Dnevni red 9. Redovne sednice Ustavnog suda, koja će biti održana u ponedeljak 28. februara 2011. godine, sa početkom u 12,00 sati


                       1.   Razmatranje zahteva za ocenu ustavnosti zakona

1) IUz-3/2011 - Ocena ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba člana 1, člana 2. stav 4, čl.  i 5, člana 6. st. 1. i 2. i čl. 8, 9. i 10. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva ("Službeni glasnik RS", broj 101/10)

Sednica će biti otvorena za javnost.

 

 


• Na vrh stranice