PRETRAGA SAJTA: RSS

Dnevni red 5. Redovne sednice Ustavnog suda, koja će biti održana u četvrtak 10. februara 2011. godine, sa početkom u 10,00 sati


                          1. Usvajanje Zapisnika sa  3. i 4. Redovne sednice Ustavnog suda održane 3. februara  2011. godine;

                         2.  Usvajanje informacija o primljenim predmetima u periodu od   29. januara  do  4. februara 2011.  godine;

                         3. Razmatranje zahteva za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih opštih pravnih akata:

1)          IUz  - 270/2009        -  Inicijativa za ocenu ustavnosti člana 244. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 34/02,  64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 i 30/10)

2)         IUz  -345/2009         -  Ocena ustavnosti odredaba člana 64, člana 65. st. 4. i 5, člana 73. stav 1. i člana 94. stav 2. Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09 i 101/10)

3)         IUz  - 357/2009        -  Predlozi i inicijativa za utvrđivanje neustavnosti i nesaglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba člana 99. stav 1, čl. 100. i 101. Zakona o sudijama ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 58/09 i 104/09)

4)         IUz  - 778/2010        -  Inicijativa za ocenu ustavnosti odredbe člana 26. stav 1.  Zakona o putnim ispravama ("Službeni glasnik RS", broj 90/07)

5)         IUz  - 779/2009            -  Inicijativa za ocenu ustavnosti odredaba čl. 325. do 336. i člana 338. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", broj 41/09)

6)       IUz  - 1534/2010            Zahtev za ocenu ustavnosti odredbe člana 25. stav 1. tačka 4) Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 123/07 i 30/10)

7)       IUz  - 1577/2010            -  Inicijativa za ocenu ustavnosti čl. 285. do292. Zakona o prekršajima ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 116/08 i 111/09)

8)         IUl - 168/2008            -  Inicijativa za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 48. stav 3. tač. 1. i 2. Odluke o snabdevanjju grada toplotnom energijom („Službeni list grada Kragujevca“, br. 8/01, 9/01, 702 i 303

9)         IUo - 226/2009           -  Inicijativa za ocenu zakonitosti odredaba čl. 30. i 170. Statuta Univerziteta u Nišu („Glasnik Univerziteta u Nišu“, broj 4/06)

10)       IUl -322/2009             -  Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 1, 3, 4. i 8. Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje mesne zajednice Zlatibor („Opštinski službeni glasnik“, broj 8/06)

11)      IUo - 46/2010             -  Inicijativa za ocenu zakonitosti Zaključka Vlade Republike Srbije 05 broj 120-8663/09 od 25. decembra 2009. godine

12)      IIIU-1484/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Deviznog inspektorata i Prekršajnog suda u Subotici

                        4.   Razmatranje ustavnih žalbi:

1)      Už- 818/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 5796/07 od 13. marta 2008. godine

2)      Už- 880/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 5798/07 od 13. marta 2008. godine

3)      Už- 896/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 5811/07 od 13. marta 2008. godine

4)      Už- 982/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 5800/07 od 13. marta 2008. godine

5)      Už- 983/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 5801/07 od 11. aprila 2008. godine

6)      Už- 984/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 6164/07 od 9. aprila 2008. godine

7)      Už- 1070/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 6207/07 od 11. aprila 2008. godine

8)      Už- 1071/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 6163/07 od 26. marta 2008. godine

9)      Už- 1113/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 6206/07 od 2. aprila 2008. godine

10)      Už- 1263/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Beogradu Gž. 10289/08 od 17. septembra 2008. godine

11)      Už- 1269/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 1002/08 od 10. jula  2008. godine

12)      Už- 1271/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 5812/07 od 21. jula  2008. godine

13)      Už- 47/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 6547/07   od 29. septembra   2008. godine

14)      Už- 96/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Negotinu P. 427/07 od 18. marta 2008. godine i presude Okružnog suda u Negotinu Gž. 687/08 od 28. novembra 2008. godine i zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Negotinu u predmetu P. 947/08

15)      Už- 135/2009    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku koji je vođen pred Opštinskim sudom u Ivanjici u predmetu K. 315/99

16)      Už- 165/2009    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji je vođen pred Opštinskim sudom u Vršcu u predmetu P. 720/07

17)      Už- 171/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Zaječaru Gž. 1853/06 od 23. aprila 2007. godine i rešenja Vrhovnog suda Srbije Rev. 3320/08 od 4. decembra 2008. godine

18)      Už- 286/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 7693/07 od 23. aprila 2008. godine

19)      Už- 397/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije  Rev. II 1748/08 od 18. decembra 2008. godine

20)      Už- 436/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Kikindi P. 615/08 od 2. oktobra 2008. godine i presude Okružnog suda u Zrenjaninu Gž. 1883/08 od 17. februara 2009. godine

21)      Už- 681/2009    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se pred Osnovnim sudom u Nišu vodio u predmetu I. 58/00 – novi broj I. 15067/10 (2000)

22)      Už-156/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Nišu Gž. 1 109/09 od 19. februara 2009. godine i presude Vrhovnog suda Srbije Rev. II 1080/09 od 14. oktobra 2009. godine

23) Už- 707/2008   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Petrovcu na Mlavi P. 134/04 od 22. maja 2006. godine, presude Okružnog suda u Požarevcu Gž. 1558/06 od 3. maja 2007. godine i presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 2844/07 od 7. februara 2008. godine

24)      Už- 890/2008   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Trgovinskog suda u Beogradu I St. 10/02 od 22. juna 2007. godine i rešenja Višeg trgovinskog suda  V Pvž 88/08 od 14. februara 2008. godine

25)      Už- 1353/2008   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Ćupriji I. 89/07 od 17. decembra 2007. godine i rešenja Okružnog suda u Jagodini Gž. 195/08 od 5. februara 2008. godine

26)        Už- 156/2009   -  Ustavna žalba izjavljena protiv „radnje propuštanja donošenja naknadnog rešenja o troškovima prekršajnog postupka Komisije za prekršaje Carinarnice Kraljevo u predmetu P. 621/08“

27)        Už- 260/2009   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Somboru P. 223/07 od 16. januara 2008. godine, rešenja Okružnog suda u Somboru Gž. 656/08 od 17. juna 2008. godine i rešenja Vrhovnog suda Srbije Rev. 3474/08 od 17. decembra 2008. godine

28)        Už- 396/2009   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Vladičinom Hanu P. 990/05 od 21. marta 2006. godine, rešenja Okružnog suda u Vranju Gž. 1999/06 od 9. novembra 2006. godine kao i rešenja o izvršenju Opštinskog suda u Vladičinom Hanu I. 1180/08

29)        Už-  687/2009   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Leskovcu P. 2726/08 od 3. decembra 2008. godine i rešenja Okružnog suda u Leskovcu Gž. 7/09 od 25. marta 2009. godine

30)        Už-  2623/2009   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 2563/09 od 24. septembra 2009. godine

31)        Už-  1651/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 3424/09 od 18. novembra 2009. godine

32)        Už-  2578/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv Odluke o prenosu akcija bez naknade građanima – nosiocima prava i zaposlenima i bivšim zaposlenima „NIS“ a.d. Novi Sad ("Službeni glasnik RS", broj 71/09), dopisa Agencije za privatizaciju od 28. aprila 2010. godine i radi nečinjenja Agencije za privatizaciju

33)        Už- 2712/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv akta Republičkog javnog tužilaštva broj GT-1-244/10 od 29. aprila 2010. godine i radnje nečinjenja Opštinskog suda u Nišu da dostavi spise predmeta P. 647/09 Republičkom javnom tužilaštvu

34)        Už- 2798/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Vrhovnog kasacionog suda Gzz. 59/10 od 1. aprila 2010. godine, presude Opštinskog suda u Kučevu P. 56/09 od 18. juna 2008. godine i presude Okružnog suda u Požarevcu Gž. 1212/08 od 9. juna 2009. godine

35)        Už- 2975/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1. 2185/10 od 4. maja 2010. godine

36)        Už- 3741/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv obaveštenja Republičkog geodetskog zavoda broj 952-1031/10 od 15. juna 2010. godine

37)        Už- 3801/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Brusu R.1. 9/07 od 24. marta 2009. godine, rešenja Okružnog suda u Kruševcu Gž. 1401/09 od 9. septembra 2009. godine i rešenja Vrhovnog kasacionog suda Gzz. 1. 286/10 od 11. maja 2010. godine

38)    Už – 4085/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv radnje postupanja Narodne banke Srbije, Direkcije za registre i prinudnu naplatu, Odsek za prinudnu naplatu u Kragujevcu, rešenja Četvrtog opštinskog suda u Beogradu I. 992/02 od 25. marta 2009. godine i rešenja Prvog osnovnog suda u Beogradu IPV (i) 17/10 I. 10008/10 od 8. juna 2010. godine - povrede prava na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku koji se vodio pred Četvrtim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu I. 992/01 , kao i u postupku po predlogu podnosioca ustavne žalbe za otklanjanje nepravilnosti pri obračunu kamate u sprovođenju izršenja rešenja o izvršenju Četvrtog opštinskog suda u Beogradu I. 992/02 od 4. maja 2004. godine koji se vodio pred tim sudom u predmetu I. 992/02           

39)      Už- 4119/2010    -  Ustavna žalba izjavljena izjavljena protiv  rešenja Trgovinskog suda u Beogradu P. 1727/02 od 5. novembra 2002. godine, rešenja Višeg Trgovinskog suda u Beogradu Pž. 2014/02 od 25. marta 2003. godine, rešenje Vrhovnog suda Srbije Prev. 243/03 od 2. jula 2003. godine, rešenja Trgovinskog suda u Beogradu P. 2152/03 od 29. oktobra 2003. godine, rešenja Višeg Trgovinskog suda u Beogradu Pž. 1542/04 od 15. marta 2004. godine, akta Republičkog javnog tužioca Gt. I 1832/04 od 22. jula 2004. godine, rešenja Trgovinskog suda u Beogradu P. 2151/03 od 22. septembra 2004. godine, rešenja Višeg trgovinskog suda u Beogradu Pž. 9795/04 od 30. decembra 2004. godine, rešenja Vrhovnog suda Srbije Prev. 175/05 od 12. maja 2005. godine, akta Okružnog javnog tužioca u Beogradu Kt. 1177/01 od 7. februara 2005. godine, rešenja Četvrtog opštinskog suda u Beogradu Ki. 749/05 od 26. oktobra 2005. godine, rešenja Četvrtog opštinskog suda u Beogradu Kv. 1810/05 Ki. 749/05 od 21. novembra 2005. godine, akta Drugog opštinskog javnog tužilaštva Ktr. 691/05 od 26. decembra 2005. godine, akta Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu Kt. 1082/05 od 24. januara 2006. godine, rešenja Drugog opštinskog suda u Beogradu Ki. 200/06 od 26. januara 2006. godine, akta Okružnog javnog tužioca u Beogradu Ktr. 1755/05 od 13. marta 2006. godine, rešenja istražnog sudije Okružnog suda u Beogradu Ki. 208/06 od 20. marta 2006. godine, rešenja Okružnog suda u Beogradu Ki. 208/06 Kv. 1395/06 od 11. aprila 2006. godine, akta Drugog opštinskog suda u Beogradu Ki. 200/06 od 26. maja 2006. godine, akta Okružnog javnog tužioca u Beogradu Ktr. 2773/06 od 4. septembra 2006. godine, rešenja Okružnog suda u Beogradu Ki. 273/05 od 12. marta 2007. godine, rešenja Okružnog suda u Beogradu Ki. 273/05 Kv. 803/07 od 27. marta 2007. godine, akta Okružnog javnog tužioca u Beogradu Ktr. 2953/06 od 25. maja 2007. godine, akta Okružnog javnog tužioca Ktr. 2182/07 od 22. juna 2007. godine, akta Četvrtog opštinskog javnog tužioca u Beogradu Ktr. 1323/07 od 10. avgusta 2007. godine, akta Republičkog javnog tužioca Ktr. 880/07 od 6. septembra 2007. godine, rešenja Četvrtog opštinskog suda u Beogradu Ki. 1530/07 od 19. oktobra 2007. godine, rešenja Drugog opštinskog suda u Beogradu Ki. 200/06 Kv. 397/07 od 30. novembra 2007. godine, rešenja Četvrtog opštinskog suda u Beogradu Kv. 1501/07 Ki. 1530/07 od 27. decembra 2007. godine, rešenja istražnog sudije Okružnog suda u Beogradu Ki. 1103/06 od 13. februara 2008. godine, rešenja Okružnog suda u Beogradu Ki. 1103/06 Kv. 754/08 od 10. marta 2008. godine, akta Republičkog javnog tužioca Ktz. 507/08 od 23. maja 2008. godine, akta Republičkog javnog tužioca Ktz. 263/09 od 5. juna 2009. godine, akta Republičkog javnog tužioca Ktr. 638/08 od 11. jula 2008. godine, akta Republičkog javnog tužioca Ktz. 263/08 od 29. decembra 2008. godine, rešenja Okružnog suda u Beogradu Kri. 690/09 Kv. 2571/09 od 9. jula 2009. godine, akta Okružnog javnog tužioca Kt. 36/08 od 20. septembra 2009. godine, rešenja Istražnog sudije Okružnog suda u Beogradu Kri. 690/09 od 30. novembra 2009. godine, rešenja Višeg suda u Beogradu Kri. 690/09 Kv. 592/10 od 2. februara 2010. godine, rešenja Istražnog sudije Višeg suda u Beogradu  Kri. 690/09 od 17. februara 2010. godine, rešenja Višeg suda u Beogradu Kri. 232/10 Kv. 1324/10 od 15. marta 2010. godine, „radnje nečinjenja Vrhovnog suda Srbije povodom podnetog zahteva za zaštitu zakonitosti od 13. juna 2008. godine u predmetu Okružnog suda u Beogradu Ki. 1103/06 Kv. 754/08, „radnje nečinjenja Vrhovnog suda Srbije povodom izjavljenog zahteva za zaštitu zakonitosti od 25. jula 2008. godine u predmetu Drugog opštinskog suda u Beogradu Ki. 200/06 Kv. 397/07“, „radnje nečinjenja Vrhovnog suda Srbije povodom izjavljenog zahteva za zaštitu zakonitosti od 23. januara 2009. godine u predmetu Četvrtog opštinskog suda u Beogradu Kv. 1501/07 Ki 1530/07“ i „radnje nečinjenja Vrhovnog kasacionog suda povodom izjavljenog zahteva za zaštitu zakonitosti od 21. jula 2010. godine u predmetu Višeg suda u Beogradu Kri. 232/10 (Kri 690/09) Kv. 1324/10“ 

40)   Už-4258/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Privrednog apelacionog suda u Beogradu Pž. 3809/10 od 28. jula 2010. godine

41)   Už-4279/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Osnovnog suda u Vranju R1. 147/10 od 8. aprila 2010. godine i presude Apelacionog suda u Nišu Gž. 1. 1872/10 od 3. septembra 2010. godine

42)   Už-4340/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Osnovnog suda u Novom Sadu od 15. septembra 2010. godine kao i zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

43)   Už-4386/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Požarevcu Gž. 674/08 od 1. jula 2009. godine

44)      Už-4681/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Kovačici R. 16/09 od 9. juna 2009. godine

45)      Už-4691/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog kasacionog suda Rev. 274/10 od 17. juna 2010. godine 

46)      Už-4715/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Višeg suda u Zrenjaninu P3. 1/10 od 2.  jula 2010. godine

47)      Už-4734/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Vrhovnog kasacionog suda Gzz 1. 422/10 od 1. septembra 2010. godine

48)      Už-4811/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv  presude Apelacionog suda u Nišu Gž1. 1275/10 od 21. aprila 2010. godine

49)      Už-4838/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv  presude Opštinskog suda u Vrnjačkoj Banji R. 180/09 od 3. septembra 2009. godine i presude Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 2455/10 od 8. septembra 2010. godine

50)      Už-4964/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv  zaključka Prvog osnovnog suda u Beogradu I. 23083/10 od 25. oktoba 2010. godine i  radnje Prvog osnovnog suda u Beogradu „sprovođenja izvršenja radi ispražnjenja i predaje“ koja je preduzeta u izvršnom postupku I. 23083/10 dana 18. novembra 2010. godine

51)      Už-4980/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv  presude Vrhovnog kasacionog suda Gzz1. 372/10 od 28. septembra 2010. godine

Predlog za preispitivanje Odluke Ustavnog suda

52)        Už –   913/2008   

                 5. Način rada Ustavnog suda na redovnim sednicama;

                 6. Preraspodela predmeta predsednika Ustavnog suda dr Dragiše Slijepčevića i zaduženje predmetima sudije dr Bose Nenadić;

                 7. Razno.

 

 


• Na vrh stranice