PRETRAGA SAJTA: RSS

 


Sudija dr Tijana Šurlan
 
Tijana Šurlan, devojački Popović, rođena je 1972. godine u Beogradu. Maturirala je u Petoj beogradskoj gimnaziji 1991. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu  diplomirala (prosečna ocena 9,17), magistrirala i doktorirala, summa cum laude.

Po diplomiranju prvo radno iskustvo sticala je u advokatskoj kancelariji Nedić-Pilipović. Na Policijskoj akademiji zaposlila se 1997. godine kao asistent–pripravnik na predmetima Međunarodno javno pravo i Međunarodni odnosi. Na Kriminalističko-policijskoj akademiji  izabrana za docenta na predmetu Međunarodno javno pravo 2010, a  2015. za vanrednog profesora. Pored osnovnog predmeta nastavu držala i na predmetima Ljudska prava i Međunarodna ljudska prava.

Ekspertska predavanja držala na Diplomatskoj akademiji „Koča Popović“ pri Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, na Forumu za diplomatiju i međunarodne odnose na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Regional Academy of the United Nations, kao i na predavanjima koja su na KPA organizavana u saradnji sa International Criminal Investigative Training Assistance Program, USA Department of Justice (ICITAP). Na Univerzitetu u Lozani, Fakultet za pravo, kriminalistiku i javnu upravu držala gostujuća predavanja u februaru i maju 2016. godine.

Vršilac dužnosti prodekana za drugi stepen, zadužena i za međunarodnu saradnju na KPA bila je u periodu maj 2015-decembar 2016. Član je uredništva većeg broja časopisa i zbornika; učestvovala je na značajnom broju međunarodnih i nacionalnih konferencija i savetovanja. Objavila veći broj knjiga i članaka, među kojima i udžbenik Međunarodno javno pravo, u koautorstvu sa prof. dr Milenkom Krećom.

Obavljala funkciju savetnika za Republičko javno tužilaštvo za ratne zločine u predmetu Gnjilanska grupa, 2012-2013. Učestvovala kao član radne grupe u izradi Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika.

Član je Srpskog udruženja za međunarodno pravo, srpskog ogranka u International Law Association (ILA), kao i European Society for International Law, sa sedištem u Firenci.

Govori, čita i piše engleski i ruski jezik; francuski jezik čita.

Za sudiju Ustavnog suda Srbije imenovana je u decembru 2016. godine.

• Gordana Ajnšpiler Popović   • Lidija Đukić • Tatjana Đurkić • dr Dragana Kolarić • dr Tamaš Korhec                             
 Vesna Ilić Prelić • Snežana Marković • Miroslav Nikolić  • dr Vladan Petrov  dr Nataša Plavšić                                     
•    • dr Jovan Ćirić • dr Milan Škulić •  dr Tijana Šurlan                                                                                                               • Na vrh stranice