PRETRAGA SAJTA: RSS

Biblioteka Ustavnog suda Republike SrbijeBiblioteka Ustavnog suda Republike Srbije je započela sa radom po osnivanju Suda, a 2002. godine je upisana u registar specijalnih biblioteka pri Biblioteci grada Beograda i u Centralni registar Narodne biblioteke Srbije.

Biblioteka Ustavnog suda prema svom fondu pripada specijalnim pravnim bibliotekama. Namenjena je isključivo zaposlenim licima u Sudu. Biblioteka Ustavnog suda prikuplja, čuva, obrađuje i obezbeđuje korišćenje stručne literature iz različitih oblasti prava s posebnim osvrtom na Ustavno pravo. U Biblioteci Suda je pohranjen veliki broj monografskih publikacija, periodike, zbornika radova i elektronske baze pravnih propisa.

Biblioteka Ustavnog suda Republike Srbije ima veoma dragocenu zbirku propisa s kraja 19 i početka 20 veka. Biblioteka Suda sarađuje sa matičnim odeljenjem Biblioteke grada Beograda, Narodnom bibliotekom Srbije i drugim srodnim bibliotekama.• Na vrh stranice