ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Sudija Vladan Petrov
Судија др Владан Петров

Др Владан Петров је рођен 4. јула 1975. у Смедереву. На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирао је 1999. године са просечном оценом 9,80. Магистарску тезу „Сукоб домова у дводомом систему“ одбранио је 2002, а докторску дисертацију „Енглески устав – природа и структура“ 2005. године. За асистента приправника за предмет Уставно право на Правном факултету Универзитета у Београду изабран је 2000, а за редовног професора за Уставно право и Парламентарно право 2016. године. Испитује Уставно право и правосудно организационо на правосудном испиту од 2017. године.

Усавршавао се на Међународној академији за уставно право (L’ Académie Internationale de Droit Constitutionnel) 2005. године.

По позиву управе Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, предавао је и испитивао Уставно право на том факултету (2007-2009). Испитивао је кандидате на државном стручном испиту при Министарству правде и државне управе (2012-2014). Био је предавач и координатор курса на Дипломатској академији при Министарству спољних послова (2012-2014).

Уставни суд Србије га је позивао да учествује на јавним расправама (о мандатима одборника 2011, о Статуту АП Војводине 2013, о Бриселском споразуму 2014. године). У својству експерта, био је ангажован од стране бројних међународних невладиних организација - OEBS, UNDP, итд.

Др Петров је члан Венецијанске комисијe.

Био је продекан за наставу Правног факултета Универзитета у Београду, а краће време (април-септембар 2018) и в. д. декана. Такође, био је члан редакције часописа Анали Правног факултета у Београду (2006-2018). Уредник је секције за уставноправна питања Копаоничке школе природног права (од 2009). Био је сарадник Центра за јавно право (2012-2016). Члан је редакционог одбора Зборника радова наставника и сарадника Правног факултета у Нишу и члан надзорног одбора часописа Наука, полиција, безбедност. Главни и одговорни уредник часописа Архив за правне и друштвене науке.

Члан радне групе Министарства правде за израду нацрта Закона о Уставном суду био је 2007. године, члан Матичног одбора у Министарству просвете, науке и технолошког развоја (2017-2019), председник Комисије за помиловање председника Републике (2015-2019), председник Дисциплинске комисије Универзитета у Београду (2016-2019), заменик председника Одбора за статутарна питања (2016-2019) и председник Управног одбора Института за упоредно право у Београду (март 2019-мај 2019). Био је заменик члана Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа од 2013. до 2018. године и члан Радне групе за израду правне анализе уставног оквира о правосуђу, као и других радних група (за израду Појмовника Народне скупштине, за унапређење и развој Правосудне академије).

Као самостални аутор, написао је уџбеник „Парламентарно право“, а као коаутор, још два уџбеника „Уставно право“ и „Људска права“. Коаутор је приручника за полагање правосудног испита из Уставног права, као и монографије „Уставни судови бивших југословенских република – теорија, норма, пракса“. Написао је и студију за ОЕБС (сарадник Маја Прелић) о односу Уставног суда и редовних судова упоредно и у пракси.

Аутор је бројних научних и стручних радова из области уставног права - посебно уставног судства и парламентарног права, као и стручних текстова, објављених у Политици, Вечерњим новостима, Данасу, Печату, Времену, НИН-у, итд.

Чита и говори енглески и француски језик.

Живи у Београду. Има једног сина.

За судију Уставног суда именовала га је Општа седница Врховног касационог суда. На дужност судије ступио је 9. маја 2019. Године, полагањем заклетве пред председником Народне скупштине.

 Гордана Ајншпилер Поповић  • Лидија Ђукић • Татјана Ђуркић • др Драгана Коларић • др Тамаш Корхец           
• Весна Илић Прелић
• Снежана Марковић • Мирослав Николић • др Владан Петров  • др Наташа Плавшић            
• др Јован Ћирић • др Милан Шкулић •  др Тијана Шурлан                                                                               


• На врх странице