ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

 

Judge Predrag Cetkovic
Судија Предраг Ћетковић


Рођен је 1962. године у Београду. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 1986. године са просечном оценом студирања 9,12, а правосудни испит са одликом положио 1988. године. Исте године је биран за судију Општинског суда у Новом Саду, где је судио у споровима из грађанске материје, а од 1998. године је вршио дужност  истражног судије Окружног суда у Новом Саду. Од октобра 2004. године радио је у Друштву за осигурање и реосигурање „ДДОР  Нови Сад“ на месту помоћника генералног директора за правне послове. Говори енглески језик. Живи у Новом Саду.

На предлог председника Републике за судију Уставног суда изабран је од стране Народне скупштине 24. новембра 2007. године.

Дужност судије Уставног суда престала 12. децембра 2016. године.  


• На врх странице