ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

 

Судија Сабахудин Тахировић
Судија Сабахудин Тахировић

Рођен је у Новој Вароши 30.10.1963. године. Дипломирао на Правном факултету у Сарајеву 1988. године. Правосудни испит положио у Београду 1997. године. У Општински суд у Новој Вароши примљен 2001. године на послове стручног сарадника. За судију  Општинског суда у Новој Вароши изабран 10.07.2003. године. У организацији CEELI Institute стекао Лиценцу инструктора из области заштите људских права на семинару у Прагу од 2. до 13. августа 2004. године. Поседује сертификат из области породичног права који je стекао 2010. године. Одлуком Високог савета судства изабран за судију Вишег суда у Новом Саду у којем je радио предмете из комплетне надлежности Вишег суда из области грађанског права.

На предлог председника Републике за судију Уставног суда изабран је од стране Народне скупштине у јулу 2010. године.

Судијска дужност му је престала 27. јула 2019. године, истеком времена на које је изабран.


• На врх странице