ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

 

Судија мр Томислав Б. Стојковић
Судија мр Томислав Б. Стојковић

 

Томислав Богдана Стојковић, рођен је 20.09.1957. године у Приштини. У родном граду је завршио гимназију, а после тога уписao и завршио Правни факултет Универзитета у Приштини 1981. године, као најбољи студент генерације. Након дипломирања практични стаж обавио је као судски приправник Трговинског суда и Општинског суда у Приштини, у периоду од 1982. до 1983. године. Правосудни испит положио је 1984. године. Последипломске студије уписао и завршио на Правном факултету Универзитета у Београду, на катедри за Међународно право и Међународне односе, са одликом и 1990. године добио звање магистра Међународног права. На Правном факултету Универзитета у Приштини од 1984. године до 1992. године, радио најпре као асистент, а затим као предавач на катедри за Међународно право, на наставном предмету Међународно јавно право. За време научно-наставног рада на Универзитету користио стипендију холандске Владе за течај Међународног јавног права при Академији Међународног јавног права у Хагу 1991. године. Осим овога, у стручном и едукативном смислу, користио студијски боравак у Европском бироу ОУН-а у Женеви. У периоду рада на Правном факултету од 1990. године до 1993. године именован за заменика генералног директора за правне и опште послове ЕПС - Електродистрибуција Косова и Метохије.

Радио као адвокат од 1993. до избора за судију Уставног суда 2010. године. Ожењен и живи у Београду.

За судију Уставног суда Републике Србије изабран је у јулу 2010. године. У Уставном суду је био члан Одбора за управно право у мандату од три године, као и члан Одбора за грађанско право у мандату од три године. Поред тога био је члан Комисије за организациона и финансијска питања.

Учесник је, са рефератима, на европским конференцијама уставних судова на Јалти 2013, Јеревану 2014. и 2017. и у Бакуу 2018. године, као и на регионалним конференцијама у Подгорици 2015. и 2016. године. По позиву је стални учесник Међународног конгреса за међународно кривично право Правног факултета Универзитета Ломоносов од 2012. године, са обавезујућим рефератима, као и учесник на Пленарним заседањима тог конгреса. Учесник је конференције за међународно право Уралског државног универзитета у Јекатеринбургу у фебруару 2019. године.

Члан је Управног одбора Удружења за међународно кривично право Србије, на чијим скуповима учествује са рефератима. Такође, учесник је Копаоничке школе природног права, са рефератима. Аутор је више радова из области међународног јавног, међународног и уставног права.

Говори, чита и пише француски и руски језик, служи се енглеским и немачким језиком. 

Судијска дужност му је престала 27. јула 2019. године истеком времена на које је именован.

   


• На врх странице