ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

 

Судија мр Милан Марковић
Судија др Милан Б. Марковић

Милан Б. Марковић рођен је у Приштини 26. 08. 1967. године. Основну и средњу школу завршио је у Крагујевцу. Правни факултет у Крагујевцу завршио је 1992. године и исте године се запослио као приправник у ЈЖТП Београд. Правосудни испит положио је 1996. године. Од 1997. године радио у Републичком јавном правобранилаштву на пословима сaветника и секретара. На општој седници Врховног суда Србије 2001. године постављен је за секретара Врховног суда Србије. На место заменика Републичког јавног правобраниоца постављен је 2002. године, а на функцију Републичког јавног правобраниоца 2005. године. На положај Републичког јавног правобраниоца, на период од четири године, постављен је 2008. године.

Магистрирао је на Правном факултету за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду 2006. године, где је и докторирао 2016. године.

Био је представник Државне заједнице Србија и Црна Гора у Комисији за право мањина при Централноевропској иницијативи (Central European Initiative), председник Комисије за утврђивање висине накнаде штете лицима неоправдано осуђеним и неосновано лишеним слободе и председник Комисије за накнаду штете на основу одлуке Уставног суда којом је усвојена уставна жалба, председник Комисије за израду закона о бесплатној правној помоћи. Био је члан Правног тима који заступа Републику Србију у више арбитражних спорова.

Члан је Уређивачког одбора часописа „Правни информатор“. Учествовао је у изради и реализацији више домаћих и мeђународних пројеката. Објавио је више десетина радова из области грађанског права.

Говори енглески језик.

Ожењен, кћерка Миа.

За судију Уставног суда именован је у априлу 2010. године.

Судијска дужност му је престала 29. априла 2019. године истеком времена на које је именован.

 


• На врх странице