ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

 

Судија мр Драгиша Б. Слијепчевић
Судија др Драгиша Б. Слијепчевић

Рођен 17. децембра 1955. године у Сечњу. У родном месту је завршио основну школу и гимназију. На Правнoм факултету у Београду дипломирао 1978. године као најбољи студент генерације. Правосудни испит је положио 1980. године, а звање магистра правних и економских наука стекао на Привредној академији Самосталног и недржавног универзитета у Новом Саду 2006. године. Докторирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године. Стручно се усавршавао на  Ceel Institute у Прагу, у оквиру пројекта Заштита људских права у демократским правним системима, као и у Федералном привредном суду САД у Лос Анђелесу.

После завршеног Правног факултета радио је као као професор правних предмета у Средњој школи „Вук Караџић“ у Сечњу. За судију Општинског суда у Сечњу изабран је 1980. године, а  за судију Окружног суда у Зрењанину 1989. године. За судију Привредног суда у Зрењанину изабран је 1992. године, а за судију Вишег Привредног суда у Београду  1996. године. У Вишем привредном суду је, као судија у грађанском одељењу,  обављао и послове заменика председника Одељења судске праксе и заменика главног и одговорног уредника „Билтена судске праксе трговинских судова“. За судију Врховног суда Србије изабран је 1999. године. Као судија Врховног суда био је председник Привредног већа, заменик председника Грађанског одељења и главни и одговорни уредник „Билтена судске праксе“ тог суда. До избора за судију Уставног суда Србије био је члан Високог савета правосуђа. Учествовао је, као члан комисије, у изради Нацрта закона о бесплатној правној помоћи и био председник комисије за израду Закона о високом савету судства.

За судију Уставног суда изабран је у новембру 2007. године.

Функцију
председника Уставног суда обављао је од 2011. до 2014. године.

Активно учествује у раду Удружења правника у привреди као члан Управног одбора и Редакције часописа „Право и привреда“. Учесник је „Копаоничке школе привредног права“ у својству коуредника Катедре за привредно право и стечај. Активни је учесник многобројних округлих столова  из области привредног и стечајног права.

Аутор је више десетина стручних радова из области грађанског и привредног права. Посебно се бави актуелним проблемима судске праксе у вези са применом Закона о стечајном поступку, о чему  је објавио више од двадесет стручних радова. Коаутор је књиге „Коментар Закона о стечајном поступку“.

Дужност судије Уставног суда престала 12. децембра 2016. године.  


• На врх странице