ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

 

Судија Катарина Манојловић-Андрић
Судија Катарина Манојловић-Андрић

Рођена је 1956. године у Београду. Дипломиралa је на Правном факултету у Београду 1980. године, када се запослила у суду. Правосудни испит положила је 1983. године. На судијску функцију први пут је бирана 1986. године. Била је судија у Петом општинском суду у Београду, Окружном суду у Београду, Врховном суду Србије и Суду Србије и Црне Горе. Као судија радила је на решавању предмета из грађанске, управне и уставне материје.

До сада је радила као предавач из управног права.

Објавила је више стручних радова из области грађанског, управног и изборног права.

За судију Уставног суда Републике Србије именована је у децембру 2007. године.

Дужност судије Уставног суда престала 12. децембра 2016. године. 


• На врх странице