ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Уставни судови и највиши национални судови који обављају надлежност Уставног судаАлбанија
Уставни суд - Constitutional Court
www.gjk.gov.al

Аргентина
Врховни суд националне правде - Supreme Court of Justice of the Nation
www.pjn.gov.ar

Аустралија
Високи суд - High Court
www.hcourt.gov.a

Аустрија
Уставни суд - Constitutional Court
www.vfgh.gv.at

Азербeјџан
Уставни суд - Constitutional Court
www.constcourt.gov.az

Белгија
Уставни суд - Constitutional Court
www.const-court.be

Боливија
Уставни суд - Constitutional Tribunal
buscador.tcpbolivia.bo

Босна и Херцеговина
Уставни суд - Constitutional Court
www.ustavnisud.ba

Бразил
Савезни врховни суд - Federal Supreme Court
www.stf.gov.br

Бугарска
Уставни суд - Constitutional Court
www.constcourt.bg

Данска
Врховни суд - Supreme Court
www.domstol.dk

Естонија
Врховни суд - Supreme Court
www.riigikohus.ee

Ирска
Врховни суд - Supreme Court
www.courts.ie

Исланд
Врховни суд - Supreme Court
www.haestirettur.is

Италија
Уставни суд - Constitutional Court
www.cortecostituzionale.it

Израел
Врховни суд - Supreme Court
www.court.gov.il

Јапан
Врховни суд - Supreme Court 
www.courts.go.jp

Јерменија
Уставни суд - Constitutional Court
www.concourt.am

Јужна Африка
Уставни суд - Constitutional Court
www.concourt.org.za

Канада
Врховни суд - Supreme Court
www.scc-csc.gc.ca

Кореја, Република
Уставни суд - Constitutional Court
www.ccourt.go.kr

Летонија
Уставни суд - Constitutional Court
www.satv.tiesa.gov.lv

Литванија
Уставни суд - Constitutional Court
www.lrkt.lt

Мађарска
Уставни суд - Constitutional Court
www.alkotmanybirosag.hu

Северна Македонија
Уставни суд - Constitutional Court
www.ustavensud.mk

Молдавија
Уставни суд - Constitutional Court
www.conscourt.md

М
онако
Врховни суд - Supreme Court
www.tribunal-supreme.mc

Немачка
Савезни уставни суд - Federal Constitutional Court
www.bundesverfassungsgericht.de

Холандија
Врховни суд - Supreme Court
www.rechtspraak.nl

Норвешка
Врховни суд - Supreme Court
www.domstol.no

Организација америчких држава
Међуамерички суд за људска права - Inter-Americian Court of Human Rights
www.corteidh.or.cr

Перу
Уставни суд - Constitutional Tribunal
www.tc.gob.pe

Пољска
Уставни суд - Constitutional Tribunal
www.trybunal.gov.pl

Португалија
Уставни суд - Constitutional Court
www.tribunalconstitucional.pt

Република Српска
Уставни суд – Constitutional Court
www.ustavnisud.org

Руска Федерација
Уставни суд - Constitutional Court
www.ksrf.ru

Сједињене Америчке Државе
Врховни суд - Supreme Court
www.supremecourtus.gov

Словачка
Уставни суд - Constitutional Court
www.concourt.sk

Словенија
Уставни суд - Constitutional Court
www.us-rs.si

Тајланд
Уставни суд - Constitutional Court
www.constitutionalcourt.or.th/en/occ_en/index.php

Турска
Уставни суд - Constitutional Court
www.anayasa.gov.tr

Уједињено Краљевство
Дом лордова/Крунско вијеће - House of Lords/Privy Council
www.parliament.uk

www.privy-council.org.uk

Украјина
Уставни суд - Constitutional Court
www.ccu.gov.ua

Финска
Врховни суд/Врховни управни суд - Supreme Court/Supreme Administrative Court
www.kko.fi

Француска
Уставно веће - Constitutional Council
www.conseil-constitutionnel.fr

Хрватска
Уставни суд
www.usud.hr

Црна Гора
Уставни суд
www.ustavnisud.me

Чешка Република
Уставни суд - Constitutional Court
www.usoud.cz

Чиле
Уставни суд - Constitutional Tribunal
www.tribunalconstitucional.cl

Шпанија
Уставни суд - Constitutional Court
www.tribunalconstitucional.es

Швајцарска
Савезни суд - Federal Court
www.bger.ch


• На врх странице