ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Ваш предмет у СудуПрибављање обавештења о току поступка по поднетим предлозима и иницијативама врши се у писарници  Суда, сваког радног дана, у времену од 9 до 14 часова.

Увид у списе предмета и препис списа врши се на писмени захтев странке, у писарници Суда, у присуству шефа писарнице и у време које одреди секретар Суда.

 

Од 26. марта 2012. године омогућен је увид у стање предмета Уставног суда путем интернета.

Увид у стање предмета може се извршити на следећој адреси:

Статус предмета

За увид у стање предмета неопходно је да знате број предмета (нпр. Уж-1367/2011), датум пријема предмета у суд, ЈМБГ број (уколико је подносилац уставне жалбе физичко лице), односно ПИб број (уколико је подносилац правно лице).

Помоћу овог сервиса, сви грађани и правна лица, која су поднела уставне жалбе Уставном суду могу на једноставан начин и брзо да се информишу о предмету.

Упутство за коришћење сервиса за увид у статус предмета

 

Контакт особа:
Маријана Стојадиновић, шеф писарнице
Тел: 285 5329


• На врх странице