ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

"Поправни" за судију


УСТАВНИ суд Србије усвојио је у петак жалбу судије Зорана Савељића и наложио Високом савету судства да поново размотри његову пријаву за избор судије у Апелационом суду и Вишем суду у Нишу. ВСС за то има рок 30 дана од пријема одлуке.

Ово је прва одлука коју је УСС суд донео по жалби једног неизабраног судије против одлуке ВСС, којом је утврђенода му је судијска дужност престала децембра 2009. године. УСС је поништио одлуку ВСС у делу који се односи на тог неизабраног судију, јер је "одлука о престанку судијске дужности имала уопштено образложење, које се односи на свих 837 неизабраних судија".

Председница УСС Боса Ненадић рекла је да је одлука суда општа, извршна и коначна.

(ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ, 29.5.2010) 


• На врх странице