ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Неизабране судије и заменици тужилаца имају право на жалбу


Уставни суд Србије заузео је данас став да судије и заменици јавних тужилаца који нису поново изабрани на општем избору имају право на жалбу Уставном суду. Суд је оценио да појединачне образложене одлуке Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца, поред осталог, морају да садрже индивидуализоване разлоге због којих одређено лице није изабрано.

Образложења морају да буду заснована на прописаним условима, критеријумима и мерилима за избор, саопштио је Уставни суд.
Суд је закључио да се жалбе неизабраних судија доставе Високом савету судства, а уставне жалбе неизабраних зам еника јавних тужилаца Државном већу тужилаца, заједно са правним ставовима које је заузео, како би по њима поступили у року који буде одредио Суд.
Уставном суду је до краја фебруара стигло 827 уставних залби и 33 жалбе ранијих судија и заменика јавних тужилаца који нису поново изабрани на општем избору спроведеном децембра 2009, а један број уставних жалби поднели су и они који су први пут конкурисали на ове дужности.
Председница УС Боса Ненадић је раније објаснила да су поједине судије и заменици тужилаца којима је престала функција, подносили уставну жалбу тврдећи да су им повређена основна људска права гарантована Уставом, а истовремено и жалбу због престанка судијске функције.
На општем избору судија изабрано је 2.407 судија од тога је у парламенту потврђен први избор 876 судија с мандатом од три године, а 18. фебруара је расписан конкурс за 81 непопуњено судијско место.
Државно веће тужилаца је 16. децембра изабрало 416 јавних тужилаца и њихових заменика, а први избор још 88 потврдио је парламент крајем децембра, док 42 места још нису попуњена.

(ТАНЈУГ, 25. март 2010.)


• На врх странице