ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Регионална конференција у Скопљу


четвртак, 02. јун 2022

Судија Уставног суда др Тамаш Корхец учествује у раду Регионалне конференције „Хармонизација судске праксе у вези са суђењем у разумном року-стандарди и судска пракса“, која се, 2. и 3. јуна 2022. године, одржава у Скопљу, у Северној Македонији. Организатори конференције су Врховни суд Северне Македоније и Генерални директорат за људска права и владавину права Савета Европе.


• На врх странице