ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Састанак председника уставних судова региона


четвртак, 11. јун 2020

Председница Уставног суда Снежана Марковић учествовала је у видео састанку председника уставних судова Босне и Херецеговине, Црне Горе, Северне Македоније и Словеније. На састанку је било речи о начинима функционисања и рада уставних судова у условима пандемије.

Учеснике састанка председница Марковић упознала је са мерама, које је Уставни суд Србије предузео за спречавање ширења заразе изазване вирусом Ковид-19, организовањем рада у Суду за време ванредног стања, о поднетим иницијативама којима се оспоравају закони, одлуке, уредбе и наредбе, донете у току ванредног стања, као и уставне жалбе, у поступцима у којима су примењиване неке од уредби и наредби. Председница је нагласила да Уставни суд није прекидао рад за време ванредног стања, да је, у том периоду, обрађено више од 1.500 предмета, да од 11. маја Уставни суд Србије ради у редовном режиму и да се седнице одржавају од 12. маја 2020. године.

- Уставном суду је поднето 66 иницијатива за покретање поступка оцене уставности и законитости (Одлуке о проглашењу ванредног стања, Закона о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања, Наредбе о забрани окупљања на јавним местима у затвореном простору, Наредбе о забрани посета и ограничењу кретања у објектима установа за смештај старих лица, Уредбе о начину учешћа оптуженог на главном претресу у кривичном поступку који се одржава за време ванредног стања), на основу којих је формирано десет предмета – рекла је председница Уставног суда и додала да је поднето и десет уставних жалби.  

Председница Марковић је подсетила да је Уставни суд окончао предмет, формиран на основу иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости Одлуке о проглашењу ванредног стања, доношењем решења о одбацивању иницијатива, те је учеснике састанка упознала са аргументацијом коју је Суд изнео у образложењу наведеног решења.

На састанку су учествовали председавајући судија Уставног суда Црне Горе Десанка Лопичић, председник Уставног суда Босне и Херцеговине Златко Кнежевић, председник Уставног суда Републике Северне Македоније Сали Мурати и председник Уставног суда Републике Словеније Рајко Кнез. Они су разменили искуства и говорили о тренутној ситуацији и начину организације рада суда за време пандемије вируса Ковид – 19 и о предметима који су били или ће бити разматрани, а односе се на заштиту људских права током пандемије.

Учесницима се обратила и Биљана Брајтвајт, програм менаџерка за Западни Балкан AIRE центра, који је дао подршку за одржавање састанка.

Договорено је да Уставни суд Босне и Херцеговине и AIRE центар организују web семинар, 22. јуна 2020. године, za регистраре и више правне саветнике из судова региона, о теми „Слобода кретања према пракси Европског суда за људска права“.

Учесници су, на крају разговора, изразили наду да ће, ускоро, бити услова да се сретну на Регионалној конференцији уставних судова, која се, традиционално, сваке године, организује у једној од земаља региона.

 


• На врх странице