ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Реаговање


петак, 01. мај 2020

Поводом тврдњи изречених у појединим медијима 30. априла 2020. године, да је зграда Уставног суда закључана и да Уставни суд не ради од 23. марта ове године, ради истинитог информисања, обавештавамо јавност о следећем:

Уставни суд ради без прекида и за време ванредног стања, проглашеног због епидемије вируса ковид-19, а рад је организован у складу са мерама и препорукама државних органа. У складу са тим мерама и препорукама, а пре свега у циљу заштите здравља грађана, као и запослених у Уставном суду, Суд је од 23. марта 2020. године, до престанка ванредног стања, обуставио рад канцеларије за пријем поднесака путем непосредног контакта са странкама (тзв. шалтерски рад). У наведеном периоду странке Уставном суду поднеске могу предати, као и до сада, посредством поште. Из истог разлога, затворен је улаз у зграду из Булевара краља Александра, док је и даље отворен улаз из Улице архиепископа Данила. О свему овоме јавност је упозната још 22. марта 2020. године, посредством интернет странице Суда, као и обавештењем истакнутим на улазним вратима Уставног суда.

Стога су не само нетачне него и тенденциозне тврдње да је зграда Уставног суда закључана и да Уставни суд не ради. Уставни суд остварује своје уставносудске надлежности и у време проглашеног ванредног стања, у режиму рада примереном датим околностима. У том смислу и сви поднесци који пристижу у Уставни суд путем поште благовремено се заводе, формирају се предмети и исти достављају у рад. 


• На врх странице