ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење


понедељак, 02. март 2020

Председница Уставног суда Снежана Марковић и судије Уставног суда састали су се данас у Уставном суду са председником Европског суда за људска права др Линосом Александром Сицилианосом (Linos-Alexandre Sicilianos) и судијом тог суда др Бранком Лубардом.

Ово је први пут да председник Европског суда за људска права долази у посету Уставном суду.

Председница Уставног суда је председника и судију Европског суда за људска права упознала са историјатом и надлежностима Уставног суда, те саставом и начином избора судија. Говорећи о начину рада и оптерећености Уставног суда, председница Марковић је истакла да је у раду Суда велики број предмета, нарочито по уставним жалбама, али да се улажу напори како би се сваке године решио што већи број предмета. Нагласила је такође да Уставни суд своје ставове и судску праксу континуирано усаглашава са ставовима и праксом Европског суда за људска права, што тај суд потврђује и кроз пресуде у којима констатује да српски правни систем омогућава делотворну заштиту људских права и слобода.   

Председник Европског суда за људска права је исказао разумевање за тешкоће са којима се Уставни суд суочава у раду на великом броју предмета, јер се са истим проблемом суочава и тај суд, те председницу и судије Уставног суда упознао са начином рада ЕСЉП. Председник Сицилианос је нагласио да је за рад Европског суда за људска права нарочито значајна сарадња сa врховним и уставним судовима држава чланица Савета Европе, како билатерална, тако и мултилатерална, која се, пре свега одвија посредством Мреже највиших судова, којој је приступио и Уставни суд у марту 2018. године.  

На састанку са председником Европског суда за људска права договорени су и даљи правци и унапређење сарадње два суда, нарочито око питања која су од значаја за поступање по предметима у оба суда.

Poseta predsednika ECHR 1Poseta predsednika ECHR 2

 


• На врх странице