ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Састанак са представником Савета Европе


понедељак, 18. фебруар 2019

Заменица председнице Уставног суда Снежана Марковић и директор Директората за људска права Савета Европe Christophe Poirel састали су се данас у Уставном суду. На састанку је било речи о извршавању одлука и примени праксе Европског суда за људска права у раду Уставног суда, као и о делотворности уставне жалбе као правног лека у Србији. Заменица председнице је нагласила да Уставни суд усаглашава своје поступање са одлукама и ставовима ЕСЉП, између осталог, по питању накнаде штете за повреду права на суђење у разумном року, као и права на имовину.

Директор Директората обавестио је заменицу председнице да ће Савет Европе организовати ширу регионалну конференцију о актуелним заједничким проблемима у поступку заштите основних људских права и слобода. Састанку су присуствовали и шеф Департмана за извршење пресуда ЕСЉП Fredrik Sundberg, шефица секције Одељења за извршење пресуда ЕСЉП Катарина Недељковић, заменица државног правобраниоца-заступница Републике Србије пред ЕСЉП Наташа Плавшић и представница Канцеларије Савета Европе у Београду Маја Лазовић Мићић.             


• На врх странице