ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Годишње саветовање судија Републике Србије


среда, 04. октобар 2017

Судије Уставног суда Мирослав Николић и др Милан Шкулић учествују у раду Годишњег саветовања судија Републике Србије које се, од 4. до 7. октобра 2017. године, одржава у Врњачкој Бањи. Организатор Годишњег саветовања је Врховни касациони суд.   


• На врх странице