ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Чланство у међународним струковним удружењима


Уставни суд Србије своју међународну сарадњу остварује и у оквиру међународних тела или струковних организација, међу којима су најзначајнији Венецијанска комисија, Конференција европских уставних судова, Удружење уставних судова франкофоније и Светска конференција уставних судова.

 

КОМИСИЈА ЗА ДЕМОКРАТИЈУ ПУТЕМ ПРАВА САВЕТА ЕВРОПЕ
(ВЕНЕЦИЈАНСКА КОМИСИЈА)

               Уставни суд Републике Србије је пуноправни члан Венецијанске комисије од 3. априла 2003. године.
           Венецијанска комисија је саветодавно тело Савета Европе за уставна питања, основано 1990. године. Основана од стране 18 држава чланица Савета Европе, Венецијанска комисија је од 2002. Године дозволила и неевропским земљама да постану пуноправни чланови. Поред свих земаља чланица Савета Европе, пуноправни чланови су и Киргистан од 2004, Чиле од 2005, Република Кореја од 2006, Мароко и Алжир од 2007, Израел анд Тунис од 2008, Перу и Бразил од 2009. Мексико од почетка 2010. Комисија има 57 пуноправних чланова. Белорусија је придружени члан, а посматрачи су Аргентина, Канада, Ватикан, Јапан, Казахстан, САД И Уругвај. На пленарној седници Комисије учествују Европска Комисија и ОSCЕ/ODIHR. Чланови су уважени академици, посебно у области међународног или уставног права, судије уставних или врховних судова, или чланови националних парламената.
            Непосредна сарадња са Венецијанском комисијом одвија се преко овлашћеног представника, који се стара о испуњавању обавеза Суда према Комисији – информисању о раду Суда, достављању пресуда за базу судских одлука на енглеском језику, односно за званични билтен Венецијанске комисије итд.
           Председник и судије Уставног суда Србије активно учествују у догађајима које организује Венецијанска комисија, а најзначајнији заједнички организован догађај је била конференција “Уставне гаранције слободе удруживања” која је одржана 2. јуна 2009. године у Београду. 

 

КОНФЕРЕНЦИЈА ЕВРОПСКИХ УСТАВНИХ СУДОВА

            Уставни суд Републике Србије је на Припремној седници XIV Конгреса Конференције европских уставних судова, која је одржана 7. септембра 2006. године у Вилнусу, примљен у пуноправно чланство Конференције европских уставних судова.
             Конференцију Европских уставних судова основали су 1972. године у Дубровнику уставни судови Савезне Републике Немачке, Републике Аустрије, Републике Италије и бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. Конференцији су се придружили многи други уставни судови, као и други највиши судови који обављају функције уставног суда, тако да она данас има 39 чланова. Конференција организује редовне стручне конференције у циљу размене искустава о уставносудској пракси и уставносудској јуриспруденцији унутар општег европског контекста.

УДРУЖЕЊЕ УСТАВНИХ СУДОВА ФРАНКОФОНИЈЕ - ACCF

            Уставни суд је члан Удружења уставних судова франкофоније од јула 2008. године, када је на Скупштини овог удружења одржаној у Либревилу (Габон) примљен у чланство.
            То Удружење је основано 1997. године и данас окупља више од 40 уставних судова и еквивалентних институција из Африке, Европе, Америке и Азије. Циљ Удружења је промовисање владавине права кроз развој сарадње између чланова, односно уставних судова и еквивалентних институција који се служе француским језиком, као и размена њихових знања и искустава у области уставног права. Пријемом у Удружење, Уставни суд ће, као члан породице уставних судова франкофоније, заједно са другим судовима, активно доприносити заштити уставности и законитости, заштити основних људских права и слобода, остваривању владавине права и развитку демократског друштва.

 

ЧЛАНСТВО У СВЕТСКОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ УСТАВНОГ СУДСТВА 

Уставни суд Србије је пуноправни члан Светске конференције уставног судства (даље: Светска конференција) од 21. октобра 2011. године.  

Пре приступања овој струковној организацији, представници нашег Суда учествовали су на оба  конгреса Светске конференције која су претходила њеном званичном оснивању, а која су организована уз подршку и помоћ Венецијанске комисије (даље: Комисија). Управо Комисија има велику заслугу за оснивање Светске конференције. Почевши од 1996. године, Комисија је успоставила сарадњу са многим регионалним или групама уставних судова које се служе истим језиком, као што су: Конференција европских уставних судова, Удружење франкофоних уставних судова, Комисија Јужноафричких судија, Конференција органа уставне контроле земаља нове демократије, Унија арапских уставних судова и савета, Иберо-америчка конференција уставног судства.
Комисија је организовала први Конгрес Светске конференције уставног судства у Кејптауну, Јужна Африка, 23-24. јануара 2009, у сарадњи са Уставним судом Јужне Африке. На Конгресу је учествовало око 90 судова из 9 регионалних или језичких група. Том приликом је усвојена декларација, на основу које је Комисија прихватила обавезу да Бироу, као сталном телу будуће Светске конференције, пружи помоћ у реализацији свих неопходних припремних радњи за успостављање Светске конференције. На првом састанку у Мексику у априлу 2009, Биро је припремио нацрт Статута Светске Конференције (даље: Статут), који је разматран на другим састанцима Бироа 12. децембра 2009. и 5. јуна 2010. у Венецији.

На другом Конгресу Светске конференције уставног судства одржаном у Рио де Жанеиру, Бразил, од 16. до 18. јануара 2011. године, који су организовали Савезни врховни суд Бразила и Венецијанска комисија, учествовало је осамдесет осам уставних судова и уставних савета и врховних судова који врше уставносудску функцију, као и 10 регионалних и језичких група уставних судова из Африке, Америке, Азије и Европе. Том приликом Статут је допуњен, а коначно је усвојен на следећом састанку Бироа 23. маја 2011, одржаном у оквиру  XV Конгреса Конференције европских уставних судова. 

Статут је ступио на снагу 24. септембра 2011. године.

 


• На врх странице