ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Октобар 2012


Председник Уставног суда др Драгиша Слијепчевић и руководилац Службе председника Весна Дабић учествовали суд на 17. Јереванској међунарoдној конференцији која је одржана у Јеревану 5. и 6. октобра 2012. Тема конференције била је „Интеракција између уставних судова и других институција у обезбеђивању извршења одлука уставног суда“. Председник др Слијeпчевић ће изложио реферат „Утицај одлука уставног суда на законодавни процес у Републици Србији“. Организатори конференције су били Уставни суд Јерменије и Венецијанска комисија.

 

***

Председник Уставног суда Македоније Бранко Наумоски и чланови делегације тог Суда  судије проф. др Наташа Габер-Дамјановска, Владимир Стојаноски и Никола Ивановски и гђа Оливера Николовска, генерални секретар Суда, боравили су у узвратној посети Уставном суду Србије од 11. до 14. октобра 2012. године (председник и делегација Уставног суда Србије посетили су Уставни суд Републике Македоније у новембру 2011. године).

Poseta Makedonija

На састанку одржаном 12. октобра 2012. године у нашем Суду, председници и судије двају уставних судова разговарали су о питањима у вези са вршењем њихових уставних овлашћења. Нарочита пажња колега из Уставног суда Македоније била је усмерена ка поступању нашег Суда по уставној жалби. Председник др Слијепчевић је истакао да је Европски суд за људска права у Стразбуру оценио да је уставна жалба пред Уставним судом Србије делотворно правно средство, али је и предочио уваженим гостима и тешкоће са којима се Уставни суд Србије у поступању, пре свега изузетно велики број предмета. Међутим, председник је нагласио да се у овим поступцима, упркос великом броју предмета, поступа у разумном року. Председник Наумоски је говорио о надлежностима Уставног суда Македоније и истакао да тај Суд не поступа по уставним жалбама, али да у Македонији постоји идеја о увођењу уставне жалбе. У том смислу, искуства колега из Уставног суда Србије била би од велике користи.

Poseta Makedonija 2

У разговору је закључено да ће искуства и мишљења размењена на данашњем састанку значајно допринети унапређењу будуће сарадње уставних судова Републике Србије и Републике Македоније.

***

Судија Уставног суда др Боса Ненадић учествовала је у раду деветог саветовања „Октобарски правнички дани“,  које је одржано 12. и 13. октобра 2012. године на Правном факултету Универзитета у Бања Луци, у Републици Српској. Тема саветовања била је “Изградња и функционисање правног система“.

Судија др Ненадић је на саветовању презентовала реферат „Основна начела остваривања Уставом Републике Србије гарантованих људских права и слобода“. Организатори скупа били су Удружење правника Републике Српске, Правни факултет Универзитета у Бања Луци и Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Адвокатска и Нотарска комора Републике Српске и Центар за едукацију судија и тужилаца Републике Српске. Генерални покровитељ скупа била  је Влада Републике Српске.

 


• На врх странице