ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 4. седницe II Великог већа, одржанe 16. марта 2023. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 16. март 2023

Уставни суд, Велико веће, је на 4. седници II Великог већа одлучио о 36 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-3713/2018, Уж-5644/2018, Уж-7180/2018, Уж-9761/2018, Уж-10721/2018, Уж-11491/2018, Уж-1754/2019, Уж-2809/2019, Уж-2990/2019, Уж-3532/2019, Уж-5010/2019, Уж-6445/2019, Уж-6764/2019, Уж-8247/2019, Уж-8732/2019, Уж-10332/2019, Уж-10927/2019, Уж-11196/2019, Уж-13163/2019, Уж-222/2020, Уж-2082/2020, Уж-2221/2020, Уж-2470/2020, Уж-3187/2020, Уж-4006/2020, Уж-5540/2020, Уж-6406/2020, Уж-9712/2020, Уж-13052/2020, Уж-1211/2021, Уж-1235/2021, Уж-2752/2021, Уж-5853/2021, Уж-7759/2021 и Уж-11055/2021

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-2802/2020


• На врх странице