ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 4. седницe I Великог већа, одржанe 16. марта 2023. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 16. март 2023

Уставни суд, Велико веће, је на 4. седници I Великог већа одлучио о 38 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-8248/2018, Уж-11633/2018, Уж-12336/2018, Уж-543/2019, Уж-2675/2019, Уж-2851/2019, Уж-3347/2019, Уж-3763/2019, Уж-3858/2019, Уж-5218/2019, Уж-7640/2019, Уж-12617/2019, Уж-168/2020, Уж-200/2020, Уж-3089/2020, Уж-3094/2020, Уж-3717/2020, Уж-3973/2020, Уж-6209/2020, Уж-9761/2020, Уж-2669/2021, Уж-3306/2021, Уж-5594/2021, Уж-6071/2021, Уж-7150/2021, Уж-265/2022, Уж-15039/2018, Уж-1748/2019, Уж-3224/2019 и Уж-7050/2019

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-1454/2018, Уж-4734/2018, Уж-12694/2019, Уж-4009/2020 и Уж-7265/2020

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-9463/2020 и Уж-11762/2020

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-7218/2019 од 22. децембра 2022. године.


• На врх странице