ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 1. седницe II Великог већа, одржанe 19. јануара 2023. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 19. јануар 2023

Уставни суд, Велико веће, је на 1. седници II Великог већа одлучио о 20 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-2558/2018, Уж-11381/2018, Уж-9346/2019, Уж-10383/2019, Уж-12107/2019, Уж-13150/2019, Уж-9308/2020, Уж-11022/2020, Уж-11985/2020, Уж-12968/2020, Уж-3982/2021, Уж-3991/2021, Уж-4236/2021, Уж-266/2022, Уж-7496/2022, Уж-10662/2022, Уж-2247/2019,

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-11599/2019 и Уж-10301/2020

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-7293/2020


• На врх странице