ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 1. седнице Уставног суда, одржане 19. јануара 2023. године, којом је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда


четвртак, 19. јануар 2023

Уставни суд је на 1. седници одлучио о 3 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбацио иницијативе за покретање поступка за оцену уставности одредаба чл. 52. и 53. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, брoj 9/20). (предмет IУз-71/2022)

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- уврдио да План генералне регулације Врњачка Бања („Службени лист општине Врњачка Бања“, број 8/17) није у сагласности са законом. Суд је одложио објављивање наведене одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“ за шест месеци од дана њеног доношења. (предмет IУо-81/2020)

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставну жалбу у предмету Уж-3385/2020


• На врх странице