ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 6. седницe II Великог већа, одржанe 21. априла 2022. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 21. април 2022

Уставни суд, Велико веће, је на 6. седници II Великог већа одлучио о 28 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбацио иницијативе за покретање поступка за оцену уставности одредбе члана 106. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 83/18). Суд је одбацио захтев за оцену сагласности одредбе члана 106. став 2. наведеног Закона са одредбом члана 1. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09). Суд је одбацио захтев да се застане са поступком за утврђивање неуставности одредбе члана 106. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 83/18). (предмет IУз-69/2019)

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-8867/2018, Уж-1022/2019, Уж-1745/2019, Уж-2077/2019, Уж-3651/2019, Уж-6253/2019, Уж-7507/2019, Уж-10671/2019, Уж-11887/2019, Уж-12555/2019, Уж-1762/2020, Уж-2361/2020, Уж-2366/2020, Уж-6148/2020, Уж-6739/2020, Уж-6932/2020, Уж-759/2021 и Уж-17139/2021

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-7205/2018, Уж-5386/2019, Уж-4907/2020, Уж-5007/2020, Уж-5015/2020, Уж-5017/2020, Уж-5019/2020, Уж-10868/2020 и Уж-12109/2021

 


• На врх странице