ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 6. седницe I Великог већа, одржанe 21. априла 2022. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 21. април 2022

Уставни суд, Велико веће, је на 6. седници I Великог већа одлучио о 32 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбацио захтев за оцењивање уставности одредаба члана 4, члана 8. став 1, чл. 30. и 31. и члана 42. став 4. тачка 3) Закона о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“, број 72/11). (предмет IУз-1/2017)

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-831/2018, Уж-856/2018, Уж-8509/2018, Уж-11115/2018, Уж-13398/2018, Уж-15075/2018, Уж-2727/2019, Уж-5046/2019, Уж-7928/2019, Уж-10668/2019, Уж-11848/2019, Уж-2902/2020, Уж-8943/2020, Уж-9374/2020, Уж-10322/2020, Уж-12996/2020, Уж-756/2021, Уж-760/2021, Уж-954/2021, Уж-13188/2021, Уж-15000/2021 и Уж-2269/2022

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-11975/2017  

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-4987/2018, Уж-10591/2019, Уж-12905/2019, Уж-4913/2020, Уж-5450/2020, Уж-6743/2020, Уж-8070/2020 и  Уж-13433/2021


• На врх странице