ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 7. седницe II Великог већа, одржанe 29. априла 2021. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 29. април 2021

Уставни суд, Велико веће, је на 7. седници II Великог већа одлучио о 21 предмету

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-7354/2014, Уж-2739/2016, Уж-2133/2017, Уж-4345/2017, Уж-8628/2017, Уж-11995/2017, Уж-12011/2017, Уж-3104/2018, Уж-8470/2018, Уж-9825/2018, Уж-11270/2018, Уж-14529/2018, Уж-4013/2019, Уж-5839/2019, Уж-1334/2019 и Уж-4725/2018

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-4257/2016, Уж-7972/2016, Уж-8642/2018 и Уж-11675/2018

- одложио извршење решења до доношења коначне одлуке Уставног суда по уставној жалби у предмету Уж-10525/2020

 


• На врх странице