ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 7. седницe I Великог већа, одржанe 29. априла 2021. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 29. април 2021

Уставни суд, Велико веће, је на 7. седници I Великог већа одлучио о 26 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-9933/2016, Уж-6723/2017, Уж-8364/2017, Уж-1320/2018, Уж-1407/2018, Уж-3037/2018, Уж-3384/2018, Уж-3613/2018, Уж-4164/2018, Уж-5764/2018, Уж-5857/2018, Уж-6708/2018, Уж-7059/2018, Уж-7405/2018, Уж-7550/2018, Уж-9207/2018, Уж-9588/2018, Уж-1194/2019, Уж-2796/2019, Уж-3533/2019, Уж-3733/2021 и Уж-14105/2018

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2687/2016, Уж-11947/2017, Уж-9430/2018 и Уж-12531/2018


• На врх странице